Jonas Forsberg har tillsats som ny chefskordinator för verksamheten. Jonas har mångårig erfarenhet från bl.a Uniflex där han var Chief account manager, och området inom VVS och värmepumpssystem. Jonas har tillfört företaget ett flertal nya moduler för den fortsatta utvecklingen.