Spetskompetens har utvecklats starkt under detta år. En kompetent ledningsgrupp i form av Natalja och Jonas har förädlat verksamheten så vi beräknas få en omsättning överstigande 80 milj. i år. Fler förbättrande åtgärder är på gång och kommer att implementeras under vägens gång.